image banner
Đăng nhập
Vụ trưởng Vụ GD Mầm non: Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nuôi dưỡng trẻ tại nhà khi nghỉ do dịch

Chủ động ứng phó

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bước vào năm học mới yêu cầu đầu tiên của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) phải bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong phòng chống dịch bệnh.

Chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ/người chăm sóc trẻ đảm bảo an toàn trong thời gian trẻ ở nhà tránh dịch. Làm tốt công tác y tế trường học theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGD của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

PGS.TS Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ GDMN cho biết: Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi quy định tại chương trình GDMN, phù hợp với điều kiện và bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; định hướng việc chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà trong thời gian chưa đến trường để tránh dịch và khi đến trường trở lại:

Trong thời gian trẻ em chưa đến trường, để phòng chống dịch Covid-19, nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cơ sở GDMN tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà.

Linh hoạt trong nuôi dạy

Hướng dẫn năm học của ngành GDMN yêu cầu không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non, cần duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em bằng kênh liên lạc phù hợp. Tổ chức phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà. Hình thành các nhóm qua mạng giữa giáo viên và các phụ huynh để chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em.

Các nhóm zalo, youtube... giữa giáo viên và các phụ huynh sẽ giúp chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhà. Có sự phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ em trong thời gian trẻ em chuẩn bị tới trường, lớp. Giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.

PGS. TS Nguyễn Bá Minh đặc biệt lưu ý: Để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng nuôi dạy trong tình hình mới. Khi trẻ em đến trường trở lại, các cơ sở GDMN điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình theo các kịch bản phù hợp. Lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết, phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp, giúp trẻ em đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDMN với phụ huynh, cộng đồng để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất. Tổ chức xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung, các công cụ hỗ trợ (Phần mềm tương tác, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video,…) phù hợp với điều kiện của từng địa phương và hướng dẫn, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ các cơ sở GDMN, phụ huynh thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.